Bakteriyel menenjit, menenjit hastalığının bir türü olup, en kısa zamanda tedavi edilmez ise çok ciddi problemleri peşinden getiren bir hastalıktır. Özellikle bakteriyel menenjit olan kişilerde hasta iyi tedavi edilmez ise ikincil hastalıklara yol açması söz konusudur.

Bakteriyel menenjitin neden olduğu hastalıklar;

Uygun zamanda hastaneye ulaştırılamayan hastalarda, kan basıncın da aniden düşüş yaşanır, damar tıkanları gerçekleşir ve deri içi kanamalar görülür ve hasta kısa sürede yaşama gözlerini yumar. ( bu olaya damar kolası denir)

Bakteriyel menenjit hastalığının tedavisine geç kalınması halinde eklem iltihapları görülebilinir.

Hidrosefali olayı gerçekleşir.

Körlük, sarılık, bacak veya kol felçleri, beyinde bulunan önemli sinir merkezlerinin hastalığa iştiraki ile gerçekleşir.

Beyin zarlarında sıvı toplanmaları görülebilinir. Özellikle bu sıvılar kanlı olur ve yüksek ateş ile konvülziyonları beraberinde getirir.

Beyinde apseler görülebilinir.

Bakteriyel menenjit tedavi;
Acil tedavisine başlanılması gereken bir hastalık olduğu için fazla düşünülmeden hekimin gözlem altında bulunulmalıdır. Hastalar da antibiyotik ile iyileşmeye başlanmadan önce, mikrobiyolojik ve serolojik test sonuçlarının çıkması beklemek daha doğru olacaktır. Testlerin ardından hastaya ilk doz 25-30 dakika içerisinde verilmelidir.

Bakteriyel menenjit tedavisinde unutulmaması gerekenler;

Hastaya antibiyotikler İ.V. yoldan uygulanması gerekir.

Bakterisidal olan ve etkisini az gösteren antibiyotikler tercih edilmelidir.

LP yapılmayan yahut yapılmış olsa bile BOS’un incelenmesi mümkün olmayacağı hastaneden, hasta ilk dozu aldıktan sonra büyük üniversite yahut bu işlemi gerçekleştirebilecek hastanelerden birine sevki alınmalıdır.

Bakteriyel menenjit rahatsızlığı olan kişiler mutlaka hastanede tedavi edilmeli ev ve poliklinik gibi yerlerde tedaviye başlanılmamalıdır. Başlanılmış olsa bile zaman kaybedilmeden hastane koşullarına yetiştirilmelidir.

Altta yatan her hangi bir hastalığı olan, immun yetersizliklerinde, post operatif ve travmatik gelişen olaylarda daha da geniş olan antibakteriyel spektrum karşılanacak ve antibiyotik kombinasyonu tekrar düşünülecektir.

Bakteriyel menenjit rahatsızlığı olan hasta uygun hastaneye yatırılarak, çevresel etkenlerden ve hastalığı uyaran maddelerden uzak tutulur. Hastanın damar yolu girişi açılır ve kaybettiği sıvılar karşılanır. Ağızdan beslenmesi gerçekleşemeyen bakteriyel menenjit hastalarının beslenme ihtiyacı damar yolundan sağlanır. Tedaviye geçildiğinde hastanın ateşini düşürmek için antimikrobiyel tedavi uygulanır. Eğer ateş düşürülemez ise ilaca duyarlılık gerçekleşmeyebilir, lokalize veya drene edilmemiş enfeksiyonlar olabilir, antibiyotik yeterli doz da ve uygun zaman da verilmiyor olabilir veya hasta da gözlenen menenjit, bakteriyel değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir